Publicaties

Energetische therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit

Mw. drs. B.C. de Waard

For several years, a process of re-organizing complementary care has been going on, with the aim of making it more transparent and reliable. More and better defined quality standards for complementary therapists have been laid down and cooperation between regular and complementary professionals is increasingly self-evident. Still, a lot more communication and understanding is needed. Especially because relevant scientific research has been difficult to find and overviews were few.

The ExpertiseCentre seeks to collect relevant publications to make them available to the public, health professionals and fellow researchers.

To contribute to this cause, please contact research@ecem.info.

Reeds enkele jaren is er een beweging gaande om de complementaire zorg beter te organiseren en inzichtelijk te maken. Er zijn steeds beter omschreven eisen aan complementair therapeuten en samenwerking tussen regulier en complementair is steeds vanzelfsprekender. Toch is er nog veel onduidelijk. Niet in de laatste plaats doordat wetenschappelijk onderzoek naar veel complementaire behandelwijzen tot nu toe slecht te vinden was en een goed overzicht ontbrak.

In deze publicatie vindt u een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van fundamenteel onderzoek in de energetische natuurkunde en naar energetische therapie in het bijzonder. Hiermee wordt de werking van energetische therapie begrijpelijk en is de behandelvorm gemakkelijker te plaatsen in de integrale zorg in Nederland.

De publicatie is gratis te downloaden van de website van de opdrachtgever: