Advies

Informatielacune

De praktische uitvoering van integrale zorg kampt met een uitgebreid scala aan haken en ogen op het gebied van organisatie, financieringsstromen en wetgeving. Daarnaast speelt misschien wel het belangrijkste probleem: de onderlinge informatie-uitwisseling tussen reguliere en complementaire zorg staat nog in de kinderschoenen. Er is een verzuiling ontstaan, hoewel momenteel schoorvoetend samenwerking wordt gezocht.

Het gevolg is dat reguliere zorgverleners, maar ook beleidsmakers, te weinig informatie ter beschikking hebben, met name op het gebied van de energetische geneeswijzen. Dit gaat niet alleen over de inhoud, maar ook over samenwerkingsmogelijkheden, implementatie van beleid en mogelijkheden voor wederzijdse ondersteuning.

Onderzoek en voorlichting

Het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde voert eigen onderzoek uit en geeft onderwijs en voorlichting, maar staat ook open voor opdrachten.

Advies

Daarnaast is het mogelijk om één van onze experts in te huren voor een concrete taak binnen een instelling of bedrijf.

Expertisegebieden

We beschikken over een uitgebreid netwerk met een goede vertegenwoordiging van disciplines. Denk hierbij niet alleen aan een medische of sociaal-wetenschappelijke achtergrond, maar ook bijvoorbeeld Informatietechnologie en HRM. Al onze experts beschikken naast hun reguliere opleiding over een achtergrond in energetische geneeskunde of complementaire zorg.

Meer weten? Neem contact op:

06 – 488 393 84

onderzoek@eceg.info

Postadres:
Musicallaan 13 C
3543 ER  Utrecht